Rada Dyrektorów Play Communications S.A. informuje, że na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 30 marca 2021 r. w dniu 6 kwietnia 2021 r. nastąpi wycofanie akcji Spółki (LU1642887738) z obrotu.

Po 6 kwietnia 2021 r. Spółka nie będzie publikować raportów bieżących oraz okresowych.

Podstawa prawna: art. 17 pkt 1 MAR - informacje poufne.