Rada Dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”), niniejszym informuje swoich akcjonariuszy o uchwałach powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 lutego 2021 roku. Uchwały wraz z wynikami głosowania stanowią załącznik do raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło m. in. uchwałę zatwierdzającą wycofanie akcji Spółki z obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR.

Wyniki głosowania ZWZA 4.02.2021r. (PDF)