Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułami 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 23 listopada 2020 r. otrzymała powiadomienia o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, które stanowią załączniki do niniejszego raportu od akcjonariuszy Nikelo Holdings Limited, Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Iliad Purple S.A.S.

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Powiadomienie - Sprzedaż akcji (PDF)   

Powiadomienie - Struktura (PDF)   

Powiadomienie - Wezwanie (PDF)