Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułami 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 18 listopada 2020 r. otrzymała powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, które stanowi załącznik do niniejszego raportu od Tollerton Investments Limited (zstępujący bezpośredni akcjonariusz Nikelo Holdings Limited) oraz Partners S.à.r.l. (zstępujący bezpośredni akcjonariusz Kenbourne Invest II S.à r.l.).

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Powiadomienie - Partners - 18 listopad 2020 (PDF)   

Powiadomienie - Tollerton - 18 listopad 2020 (PDF)