Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułami 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 4 listopada 2020 r. otrzymała powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, które stanowi załącznik do niniejszego raportu od akcjonariusza Nikelo Holdings Limited (wstępujący bezpośredni akcjonariusz) oraz Tollerton Investment Limited (zstępujący bezpośredni akcjonariusz, ale pozostający jako akcjonariusz pośredni).

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Powiadomienie - Nikelo Holdings (PDF)