Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 25 maja 2020 roku otrzymała powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji (stanowiące załącznik do niniejszego raportu) od swojego bezpośredniego akcjonariusza Kenbourne Invest II S.à r.l.

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Kenbourne - Annex A (PDF)