Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 20 kwietnia 2020 r. otrzymała powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, które stanowi załącznik do niniejszego raportu od Ninety One UK Limited i Ninety One SA (Pty) Ltd. (wcześniej Investec Asset Management Ltd and Investec Asset Management (Pty) Ltd) działających wspólnie, które zmniejszyły zaangażowanie w Spółkę do poziomu 4.98% wszystkich akcji.

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

2020.04.20 NinetyOne Annex A (PDF)