W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020, Rada Dyrektorów Play Communications SA („Spółka”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 r. P4 sp. z o.o. (“Play”), spółka w pełni zależna od Spółki, sfinalizowała ustanowienie trzyletniej Dodatkowej Linii Kredytowej („Finansowanie”) w wysokości 1.2 mld złotych.

Finansowanie zostało uruchomione w całości, a większość środków zostanie w najbliższych dniach wykorzystana na częściową przedpłatę istniejącego zadłużenia.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR