Rada Dyrektorów Play Communications SA („Spółka”, „Play”) informuje, że po 3 tygodniach działalności
w kontekście pandemii COVID-19 w Polsce, Spółka dokonała wstępnej oceny wpływu kryzysu na sytuację Spółki w marcu 2020 r.

Po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego dnia 13 marca przez polski rząd ruch głosowy w sieci Play wzrósł o 34% a transmisja danych o 19%, w szczytowym momencie do 50%, w porównaniu
z poprzedzającym tygodniem. Nie miało to jednak wpływu na jakość usług. Dla porównania: regularne zużycie danych w sieci Play rośnie o 25-30% rocznie, a ruch głosowy jest zasadniczo stabilny.

Po zamknięciu około połowy punktów sprzedaży Play ruch w sieci sprzedaży spadł między pierwszym,
a ostatnim tygodniem marca. W międzyczasie ruch na stronie Play wzrósł, a liczba aktywnych kont Play24 przekroczyła 5 milionów, częściowo kompensując wpływ zamknięcia sklepów.

Wstępne spostrzeżenia na temat wpływu sytuacji na działalność operacyjną i finanse Spółki można podsumować następująco. Przychody z usług w marcu były o kilka procent wyższe niż planowano, głównie ze względu na wzrost ruchu od innych operatorów. Przychody i koszty roamingu międzynarodowego
w marcu były porównywalne z przedkryzysowymi poziomami z początku roku. ARPU w marcu było o kilka procent wyższe niż oczekiwano, zarówno w segmencie kontraktowym, jak i usług przedpłaconych. Przychody ze sprzedaży urządzeń abonenckich w marcu były o około 30% niższe od pierwotnego planu. Koszty operacyjne były pod kontrolą. Podsumowując, skorygowana EBITDA Play w pierwszym kwartale tylko nieznacznie odbiegała od oczekiwań. Proces inwestycyjny i związane z nim nakłady przebiegają bez zakłóceń, podobnie jak generowanie gotówki.

Na tym etapie Spółka nie ma podstaw do zmiany założeń na 2020 rok i zapewni bardziej szczegółowe informacje przy publikacji wyników za I kw. 2020 r.

W ciągu ostatnich 3 tygodni marca Play podjął wiele kroków, aby wspierać swoich klientów, w szczególności w wieku powyżej 65 lat, studentów i klientów biznesowych. Spółka otworzyła 35 dodatkowych Punktów Interwencji Klienta, zaoferowała bezpłatne pakiety transmisji danych oraz dostęp do wygrnych kanałów premium w usłudze PLAY NOW. Dodatkowo, Play postanowił przeznaczyć 1 mln PLN na Fundusz Interwencyjny WOŚP mający na celu wsparcie polskich sztabów medycznych i zaspokojenie potrzeb szpitali na sprzęt medyczny.

Play umożliwił pracę w domu dla większości swoich pracowników, w tym call center i zespołów IT. Pracownicy punktów sprzedaży, magazynu lub operacji sieciowych stosują i przestrzegają wszystkich zasad bezpieczeństwa zalecanych przez rząd i Ministerstwo Zdrowia.

Podstawa prawna: 

Art. 17 MAR