Rada Dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”), niniejszym informuje swoich akcjonariuszy o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyły się 7 kwietna 2020 roku. Treści uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR.

PCSA AGM Voting Results 7 April 2020 (PDF)   

PCSA EGM Voting Results 7 April 2020 (PDF)