Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że P4 sp. z o.o. („Play”), w pełni zależna od Spółki, zawarła dnia 18 marca 2020 r. porozumienie z BNP Paribas Bank Polska S.A., DNB Bank ASA, DNB Polska S.A., PKO Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank International AG and Santander Bank Polska S.A. w sprawie ustanowienia i zagwarantowania Dodatkowej Linii Kredytowej w wysokości do 1,2 mld zł na okres trzech lat („Finansowanie”) na podstawie Umowy Kredytów Uprzywilejowanych z dnia 7 marca 2017 r. (zmienionej w dniu 14 czerwca 2017 r. oraz 8 stycznia 2019 r.).

Po ustanowieniu Finansowania, środki zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne, w tym nakłady inwestycyjne oraz spłatę lub przedpłatę istniejącego zadłużenia. Koszt Finansowania obniży średnią stopę procentową zadłużenia Play.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR.