Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 21 lutego 2020r. otrzymała powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, które stanowi załącznik do niniejszego raportu od swojego bezpośredniego akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który zmniejszył zaangażowanie w Spółkę do poziomu 4.9% wszystkich akcji.

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

2020.02.14 NN Annex A (PDF)