Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 2 marca 2020r. otrzymała uaktualnione powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji („Powiadomienie”), które stanowi załącznik do niniejszego raportu od swojego bezpośredniego akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Powiadomienie zawiera poprawione dane w sekcji dotyczącej ogólnej liczby akcji.

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

2020.03.02 NN Annex A zaktualizowany (PDF)