Rada Dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”), niniejszym informuje, że Holger Puechert, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy P4 sp. z o.o. („Play”), która jest w pełni zależna od Spółki, złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji, ze skutkiem od dnia 6 listopada 2020 r. Spółka powoła nowego Dyrektora Finansowego w Play w odpowiednim czasie.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR.