Rada Dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020.

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
  • raport kwartalny za 1 kwartał 2020 – 12 maja 2020 roku;
  • raport kwartalny za 3 kwartał 2020 – 4 listopada 2020 roku;
  1. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku – 10 sierpnia 2020 roku;

Dodatkowo Spółka ogłasza, iż nie będzie publikować raportu skonsolidowanego kwartalnych za drugi kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

Artykuł 3 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości