Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 („Raport”) zostanie opublikowany 26 lutego 2020 po sesji giełdowej. 27 lutego 2020 odbędzie się telekonferencja wraz z transmisją internetową audio, podczas której zostaną zaprezentowane roczne wyniki. W trakcie jej trwania inwestorzy będą mieli możliwość zadania pytań.

Raport wraz z prezentacją wynikową będzie dostępny na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki playcommunications.com/pl.

Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR.