Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 31 października 2019 r. otrzymała powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, które stanowi załącznik do niniejszego raportu od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, które zwiększyło udział w Spółce do poziomu 5.01% wszystkich akcji.

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Powiadomienie od NN OFE 2019.10.31 (PDF)