Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 14 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 18 października 2019 roku Spółka przedłożyła dokument oznaczony jako Aneks B („Dokument”) dotyczący zwiększenia liczby akcji w kapitale zakładowym do Komisji Nadzoru Finansowego w Luksemburgu - Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Dokument ma związek z dopuszczeniem akcji do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 10 października 2019 roku.

Podstawa prawna:

Artykuł 14 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Annex B (PDF)