Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Dominik Libicki został powołany w skład Rady Dyrektorów (non-executive director) w Spółce na okres kończący się Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki zamykającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia - 31 grudnia 2021 roku.

Pan Dominik Libicki, 55 lat, posiada 25-letnie doświadczenie w telekomunikacji oraz w mediach. Ostatnio był członkiem zarządu odpowiedzialnym za inwestycje (CIO) w Kulczyk Investments S.A. Wcześniej pełnił przez ponad 13 lat funkcję prezesa zarządu w spółce Cyfrowy Polsat S.A.. Był także wice-prezesem zarządu Polkomtel sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej Telewizji Polsat S.A. Pan Libicki pełni funkcję prezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Pan Libicki posiada tytuł magistra inżynierii ochrony środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR