Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r., w ramach programów motywacyjnych (Value Development Plan 4, Value Development Plan 4bis, Performance Incentive Plan oraz Performance Incentive Plan V2) został podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 21.65712 EUR z obecnych 30,474.45408 EUR do kwoty 30,496.1112 EUR poprzez emisję 180,476 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda, objętych bezpłatnie, gdzie wartość nominalna została pokryta ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, wyemitowanych do członków Zarządu oraz wyższej kadry kierowniczej P4 sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR