Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 16 lipca 2019 r. otrzymała powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, stanowiący załącznik do niniejszego raportu od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, które zmniejszyło zaangażowanie w Spółce do poziomu 4.98% wszystkich akcji.

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 2019.07.17 (PDF)