Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 10 maja 2019 roku otrzymała uaktualnione powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji (stanowiące załącznik do niniejszego raportu) od swojego bezpośredniego akcjonariusza Tollerton Investments Limited.

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Tollerton Investments Limited - Annex A (PDF)