Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 4 kwietnia 2019 r. otrzymała powiadomienie o transakcji dotyczącej znacznych pakietów akcji, które stanowi załącznik do niniejszego raportu od Investec Asset Management Ltd oraz Investec Asset Management (Pty) Ltd działających wspólnie („Inwestor”). Inwestor zwiększył udział w Spółce do poziomu 5.02% wszystkich akcji.

Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Investec Annex A 4.04.2019 (PDF)