Rada Dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019.

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
    • raport kwartalny za 1 kwartał 2019 – 13 maja 2019 roku;
    • raport kwartalny za 3 kwartał 2019 – 12 listopada 2019 roku;
  2. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku – 26 sierpnia 2019 roku;

Dodatkowo Spółka ogłasza, iż nie będzie publikować raportu skonsolidowanego kwartalnych za 2 kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 sekcja 1, punkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.