Rada Dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 opublikowanego w dniu 19 października 2018 r., niniejszym informuje, żePiotr Kuriata został z dniem
1 lutego 2019 rokupowołany na Członka Zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu i regulacji w P4 sp. z o.o. („Play”), która jest w pełni zależna od Spółki. Powołanie to jest związane z zakomunikowaną w ww. raporcie bieżącym rezygnacją Jacka Niewęgłowskiego z pełnienia funkcji dyrektora ds. strategii i Członka Zarządu Play z dniem 31 stycznia 2018 r.

Piotr Kuriata spędził 20 lat pracując dla różnych operatorów telekomunikacyjnych, w tym od 2006 dla Play, będąc odpowiedzialnym, jako dyrektor w pionie strategii, w tym od 1 listopada 2018 r. pełniąc funkcję dyrektora departamentu regulacji, hurtu i współpracy z operatorami, za te właśnie obszary działalności Play. Odgrywał kluczową rolę w opracowywaniu strategii i wdrażaniu jej w krytycznych procesach negocjacyjnych dotyczących m.in. roamingu krajowego, pozyskiwania częstotliwości, zmian w przenoszeniu numerów telefonicznych (MNP) czy asymetrii stawek za zakończanie połączeń (MTR).

Podstawa prawna: Art. 17 MAR.