Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 6 grudnia 2017 r. otrzymał uaktualnione powiadomienia o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, które stanowią załączniki do niniejszego raportu od swoich bezpośrednich akcjonariuszy Tollerton Investment Limited oraz Telco Holdings S.à r.l.

Podstawa prawna:
Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Telco-Updated Notification (PDF)  
Tollerton-Updated Notification (PDF)