Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Georgios Xirouchakis złożył rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora klasy B Zarządu Spółki ze skutkiem na 25 lipca 2018 roku. Pan Georgios Xirouchakis nie podał powodów swojej rezygnacji.

Zgodnie z artykułem 11.4.2 i 12.2 statutu Spółki, Tollerton Investment Limited zaproponował następcę – Pana Rouben Bourlas, który został tymczasowo powołany przez pozostałych członków Zarządu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, które to podejmie uchwałę o jego powołaniu na stałe.

Pan Rouben Bourlas, 43 lata, jest managerem wyższego szczebla i posiada duże doświadczenie międzynarodowe w handlu detalicznym i strategii. Rouben Bourlas zaczął swoją karierę w firmie zajmującej się doradztwem strategicznym w Nowym Jorku a następnie pracował w Londynie jako Dyrektor Handlowy w easyGroup należącej do Steliosa Haji-Ioannou. Do 2015 roku, zanim został Prezesem Westnet Distribution, Rouben Bourlas był Prezesem sieci sklepów detalicznych Public. Od lutego 2018 roku jest Prezesem Olympia Group. Rouben Bourlas posiada tytuł magistra z inżynierii mechanicznej, które uzyskał na Cornell University w Nowym Jorku oraz ukończył studia MBA na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Bostonie.