Zarząd Play Communications S.A. („Spółka„) informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 06/2018, iż Jean-Marc Harion został zwolniony z pełnienia obowiązków w Orange Egypt wcześniej niż zakładano. W związku z tym, formalne przejęcie obowiązków Prezesa Zarządu P4 sp. z o.o., spółki całkowicie zależnej od Spółki, przez Jean-Marc Harion od Jørgena Bang‑Jensena nastąpi 1 lipca 2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR.