Zarząd Play Communications S.A. („Spółka„) informuje, iż Jørgen Bang‑Jensen zdecydował ustąpić z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu P4 sp. z o.o., spółki całkowicie zależnej od Spółki z dniem 1 sierpnia 2018 roku. Jørgen Bang‑Jensen pozostanie znaczącym akcjonariuszem Spółki oraz będzie dostępny w zakresie doradztwa wysokiego szczebla dla P4 sp. z o.o.

Spółka informuje, że Jean-Marc Harion obejmie stanowisko po Jørgen Bang‑Jensen i rozpocznie pełnienie funkcji nowego Prezesa Zarządu P4 sp. z o.o. 1 sierpnia 2018 roku. Jean-Marc Harion posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Jean-Marc Harion ostatnio pełnił funkcję Prezesa Zarządu notowanych spółek Orange Egypt i Mobistar, oraz wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orange Dominicana oraz Orange VP Business Development Americas w Nowym Jorku. Przed dołączeniem do Orange Group, Jean-Marc Harion stworzył swoje własne przedsiębiorstwo Computer Channel, które rozwijał przez okres dziesięciu lat do czasu jego sprzedaży na rzecz Wanadoo (France Telecom Group). Jean-Marc Harion posiada tytuł magistra z Institut d’Etudes Politiques de Paris oraz tytuł magistra i absolwenta z Université Libre de Bruxelles.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR.