Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 27 marca 2018 r. otrzymał uaktualnione powiadomienie o transakcji dotyczącej znacznego pakietu akcji, który stanowi załącznik do niniejszego raportu („Powiadomienie”) od swojego bezpośredniego akcjonariusza spółki Telco Holdings S.à r.l..

Podstawa prawna:
Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Notyfikacja (PDF)