Zarząd Play Communications S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018.

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
    • raport kwartalny za 1 kwartał 2018 – 14 maja 2018 roku;
    • raport kwartalny za 3 kwartał 2018 – 12 listopada 2018 roku;
  2. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku – 13 sierpnia 2018 roku;
  3. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 27 lutego 2018 roku.

Następnego dnia po publikacji wyników, odbędzie się konferencja telefoniczna z możliwością zadawania pytań.

Wyniki będą dostępne na stronie internetowej relacji inwestorskich http://www.playcommunications.com.

Dodatkowo Spółka ogłasza, iż nie będzie publikować raportów skonsolidowanych kwartalnych za 4 kwartał 2017 roku ani za 2 kwartał 2018 roku.