Zarząd Play Communications S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. jej spółka zależna P4 Sp. z o.o. („Play”) wypowiedziała umowę roamingu krajowego zawartą w 2006 roku z firmą Polkomtel Sp. z o.o., przy zachowaniu 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rezygnacja ze współpracy z końcem przyszłego roku będzie możliwa dzięki realizowanej rozbudowie własnej sieci Play, która na koniec roku składać się będzie z 7 tysięcy stacji bazowych, a w perspektywie roku 2021 ma osiągnąć 9,5 tysięcy stacji. Na tym etapie, zgodnie z niedawno ogłoszoną strategią, Play zakończy pozostałe umowy roamingu krajowego i w pełni wyeliminuje związane z nim koszty, które w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku wyniosły 205 mln zł. Potrzeby Play w zakresie roamingu krajowego na lata 2020-2021 są w pełni zabezpieczone umowami z T-Mobile i Orange Polska.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR