Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 29 listopada 2018 r. otrzymał skorygowane powiadomienie o transakcji dotyczącej znacznych pakietów akcji, które stanowi załącznik do niniejszego raportu od Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Otrzymany dokument nie wpływa na ilość posiadanych akcji przez akcjonariusza.
Podstawa prawna:

Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Annex A (PDF)