Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 12 listopada 2018 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, które stanowi załącznik do niniejszego raportu od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, które zwiększyło udział w Spółce do poziomu 5.34% wszystkich akcji.

Podstawa prawna:
Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (PDF)