Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 września 2017 roku P4 sp. z o.o. („PLAY”), podmiot w 100% zależny od Spółki i UPC Polska sp. z o.o. podpisały umowę dotyczącą podjęcia współpracy w zakresie udostępniania usług telekomunikacyjnych. W ramach tej współpracy PLAY będzie pełnił rolę operatora infrastrukturalnego („MNO”) dla UPC Polska sp. z o.o., które będzie mogło świadczyć usługi mobilne jako operator wirtualny („MVNO”). PLAY pozostaje preferowanym partnerem dla MVNO w Polsce.

Powyższa transakcja jest zgodna ze strategią pozycjonowania PLAY, która polega na pokryciu niektórych grup klientów poprzez współpracę z MVNO.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR