Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2017 r. otrzymał następujące decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Prezes UKE”):

  1. Decyzja Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.13.2017.19) dotycząca dokonania zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości w zakresie 3701-3715 MHz dokonaną na rzecz E-internets sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty („Prezes URTiP”) nr DZC-WDO-5104-7/04 (13) z dnia 28 grudnia 2004 r., zmienioną następnie: decyzją Prezesa URTiP nr DZC-WDO-5104-7/04 (28) z dnia 3 marca 2005 r., decyzją Prezesa URTiP nr DZC-WDO-5104-7/04 (74) z dnia 20 lipca 2005 r., decyzją Prezesa URTiP nr DZC-WDO-5104-7/04 (92) z dnia 21 października 2005 r., decyzją Prezesa URTiP nr DZC-WDO-5104-7/04 (103) z dnia 30 grudnia 2005 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC-WDO-5104-7/04 (111) z dnia 6 kwietnia 2011 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-24/13(44) z dnia 21 maja 2014 r. w części, która dotyczy dokonanej na rzecz Softnet Group sp. z o.o. rezerwacji częstotliwości z zakresu 3701-3715 MHz i decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.40.2016.5 z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.42.2016.10 (DZC-WAP-5174-6/14) z dnia 22 marca 2017 r. („Rezerwacja 1”) poprzez wskazanie, że począwszy od dnia 1 października 2017 podmiotem dysponującym Rezerwacją w całości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przestaje być Softnet Group sp. z o.o., a staje się nim P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka, w której Spółka posiada 100% udziałów. Rezerwacja 1 została wydana na okres do dnia 29 grudnia 2019 r. i zawiera standardowe warunki wykorzystywania częstotliwości. Częstotliwości objęte Rezerwacją 1 wykorzystywane będą w służbie radiokomunikacyjnej stałej lub ruchomej.
  2. Decyzja Prezesa UKE nr WAP.514.14.2017.14 dotycząca dokonania zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości w zakresie 3715-3729 MHz dokonaną na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie decyzji Prezesa URTiP nr DZC-WDO-5104-6/04(13) z dnia 28 grudnia 2004 r., zmienioną następnie: decyzją Prezesa URTiP nr DZC-WDO-5104-6/04(28) z dnia 14 lutego 2005 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5106-5/07(26) z dnia 17 czerwca 2008 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5108-6/09(13) z dnia 22 grudnia 2009 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-17/13(44) z dnia 21 maja 2014 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.39.2016.6 z dnia 3 sierpnia 2016 r. oraz decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.41.2016.9 (DZC-WAP-5174-5/14) z dnia 22 marca 2017 r. („Rezerwacja 2”) poprzez wskazanie, że począwszy od dnia 1 października 2017 podmiotem dysponującym Rezerwacją w całości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przestaje być Softnet Group sp. z o.o., a staje się nim P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka, w której Spółka posiada 100% udziałów. Rezerwacja 2 została wydana na okres do dnia 29 grudnia 2019 r. i zawiera standardowe warunki wykorzystywania częstotliwości. Częstotliwości objęte Rezerwacją 2 wykorzystywane będą w służbie radiokomunikacyjnej stałej lub ruchomej.

Częstotliwości zostaną wykorzystane w celu: (i) maksymalizacji dostępnej pojemności
i użyteczności dla MBB przy wykorzystaniu technologii 4G; oraz (ii) maksymalizacji wykorzystania zasobów częstotliwościowych dla technologii 5G. Ponadto re-farming tych pasm powinny zapewnić ochronę istniejącego portfela częstotliwości. Spółka jest zadowolona z możliwości włączenia tych częstotliwości do silnego już portfolio.