Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 2 sierpnia 2017 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, które stanowią załączniki do niniejszego raportu („Powiadomienia”) od swoich bezpośrednich i pośrednich akcjonariuszy, odpowiednio spółek Play Holdings 1 S.à r.l. oraz Impera Holdings S.A.

Podstawa prawna:
Artykuł 11(6) luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Notification Impera Holdings S.A. (PDF)  
Notification Play Holdings 1 S.a r.l. (PDF)