Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku – skonsolidowany raport za:

  • I półrocze 2017 r. – w dniu 22/08/2017 r.
  • III kwartał 2017 r. – w dniu 14/11/2017 r.