Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 797/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250,000,000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR