Zarząd Play Communications S.A. („Spółka„) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 lipca 2017 roku, Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI„) oraz do Elektronicznej Bazy Informacji („EBI”) oraz rozpoczyna przekazywanie informacji za pomocą systemu ESPI and EBI.

Podstawa prawna:
Regulamin ESPI §11 pkt 1 oraz Regulamin EBI §10