Rada Dyrektorów

Rada Dyrektorów Play Communications S.A.

Ioannis Karagiannis

Chairman of the Board

Ioannis Karagiannis został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 21 czerwca 2017. Wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej Play. Od roku 1994 pracuje dla spółek grupy kapitałowej Tollerton, zaś od stycznia 2010 r. pełni w niej funkcje zarządcze. Zasiada także w radzie nadzorczej 3GNS sp. z o.o., będącej częścią Grupy Play. Jest też przewodniczącym rady nadzorczej Retail World S.A. oraz Olympia Group S.A. Wcześniej, od grudnia 2001 r. do grudnia 2010 r. sprawował funkcję prezesa zarządu Germanos Group. Ukończył studia w dziedzinie inżynierii chemicznej na Politechnice w Atenach i uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu w Bradford.

Andrzej Klesyk

Chairman of the Audit Committee

Andrzej Klesyk został mianowany członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 21 czerwca 2017 r. Wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej Play. W latach 2007‑2015 zajmował również stanowisko prezesa zarządu PZU SA. Był partnerem w The Boston Consulting Group w Warszawie, prezesem zarządu Banku Inteligo w Warszawie oraz partnerem w McKinsey & Co. w Londynie. W latach 1989-1990 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W roku 1991 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował dla Kidder, Peabody, Coopers & Lybrand w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł MBA w Harvard Business School oraz tytuł magistra ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest członkiem Europejskiej Rady Doradczej Harvard Business School, członkiem Geneva Association, członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych.

Vasileios Billis

Vasileios Billis został członkiem rady nadzorczej Play Communications SA 21 czerwca 2017. Wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej Play. Zasiada także w radzie nadzorczej 3GNS sp. z o.o., będącej częścią Grupy Play. Od kwietnia 2013 r. pan Billis zajmuje stanowisko prezesa zarządu Systems Sunlight S.A., spółki należącej do grupy kapitałowej Olympia. Otrzymał tytuł MBA w INSEAD (Francja) oraz stopień magistra inżynierii elektrotechnicznej Uniwersytetu w Southampton.

Rouben Bourlas

Rouben Bourlas, został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA dnia 25 lipca 2018 roku. Zaczął swoją karierę w firmie zajmującej się doradztwem strategicznym w Nowym Jorku a następnie pracował w Londynie jako Dyrektor Handlowy w EasyGroup należącej do Steliosa Haji-Ioannou. Do 2015 roku, zanim został Prezesem Westnet Distribution, Rouben Bourlas był Prezesem sieci sklepów detalicznych Public. Od lutego 2018 roku jest Prezesem Olympia Group. Posiada tytuł magistra z inżynierii mechanicznej, które uzyskał na Cornell University w Nowym Jorku oraz ukończył studia MBA na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Bostonie.

Serdar Çetin

Serdar Çetin został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 21 czerwca 2017. Wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej Play. Jest partnerem w spółce Novator, gdzie odpowiada za pozyskiwanie transakcji, zarządzanie nimi i wyjścia z inwestycji. W radzie nadzorczej Play zasiada od lipca 2007 r., zaś w 3GNS sp. z o.o. od października 2008 r. Od lipca 2005 r. do października 2006 r. był również w zarządzie Play. Oprócz tego jest członkiem komitetu audytu spółki Play Communications SA. Jest też członkiem rady nadzorczej WOM Chile (wcześniej Nextel Chile) oraz AASA Global. Pan Çetin posiada bogate doświadczenie inwestycyjne w sektorze telekomunikacyjnym. Doradzał przy inwestycjach w branży telekomunikacyjnej w wielu krajach, w tym w Grecji, Turcji, Polsce i Wielkiej Brytanii. Od lutego 2007 r. do kwietnia 2013 r. był członkiem rady nadzorczej Turk.net, tureckiego operatora alternatywnego. Zanim w 2004 r. dołączył do Novator, pan Çetin pracował w dziale bankowości inwestycyjnej Merrill Lynch i w BNP Paribas. Pan Çetin posiada tytuł Msc w dziedzinie zarządzania (Grande Ecole), nadany przez Szkołę Zarządzania HEC w Paryżu oraz stopień BSc inżynierii lądowej politechniki METU w Ankarze. Biegle włada językiem angielskim, tureckim i francuskim.

Dominik Libicki

Pan Dominik Libicki został mianowany członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 8 października 2019 r. Posiada 25-letnie doświadczenie w telekomunikacji oraz w mediach. Ostatnio był członkiem zarządu odpowiedzialnym za inwestycje (CIO) w Kulczyk Investments S.A. Wcześniej pełnił przez ponad 13 lat funkcję prezesa zarządu w spółce Cyfrowy Polsat S.A.. Był także wice-prezesem zarządu Polkomtel sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej Telewizji Polsat S.A. Pan Libicki pełni funkcję prezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Pan Libicki posiada tytuł magistra inżynierii ochrony środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Bruce McInroy

Bruce McInroy został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA June 21 czerwca 2017 r. Wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej Play. Jest partnerem w spółce Novator, londyńskiej firmie zajmującej się doradztwem w zakresie private equity, do której dołączył w roku 2004. Jego rola w tej firmie polega przede wszystkim na pozyskiwaniu i realizowaniu transakcji, zarówno kupna jak i sprzedaży, a także aktywne zaangażowanie w spółkach portfelowych. Z Grupą Play związany jest od jej powstania w roku 2005, zasiadając w radzie nadzorczej i pełniąc funkcję przewodniczącego komitetu audytu. Od roku 2008 jest również członkiem rady nadzorczej 3GNS. Posiada duże doświadczenie inwestycyjne, obejmujące m.in. inwestycję firmy Novator w spółkę Tradus (wcześniej QXL), wiodącego operatora internetowych portali aukcyjnych w Polsce i w regionie, gdzie zasiadał w zarządzie, był członkiem komitetu audytu i przejściowym przewodniczącym rady nadzorczej w latach 2006/07. Aktywnie uczestniczy w zarządzaniu inwestycjami portfelowymi, szczególnie w branży telekomunikacyjnej i był członkiem rad nadzorczych spółek Netia (Polska), Turknet (wcześniej NetOne, Turcja), Bulgarian Telecoms Company (obecnie Vivacom), Forthnet (Grecja) oraz Be* Unlimited (Wlk. Brytania). Zasiada również w radach nadzorczych WOM Chile (wcześniej Nextel Chile) oraz AASA Global. Aktywnie uczestniczy w pracach komitetów audytu w spółkach Netia, BTC i Forthnet. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących, głównie w sektorach telekomunikacji, technologii i z nimi związanych. Przed rozpoczęciem pracy w Novator zdobył rozległe doświadczenie w dziedzinie telekomunikacji: w samej branży w firmie BT, w analizie akcji w ABN Hoare Govett, wreszcie w bankowości inwestycyjnej w Deutsche Bank oraz Merrill Lynch. Bruce otrzymał tytuł MA (magistra) nauk informatycznych w Trinity College w Cambridge.

Andrzej Olechowski

Andrzej Olechowski został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 21 czerwca 2017 r. Wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej Play. Dr Olechowski jest także przewodniczącym rady nadzorczej Banku Handlowego, a od 2002 r. jest członkiem rady nadzorczej spółki Euronet. Zasiada także w Międzynarodowych Radach Doradczych Macquarie European Infrastructure Funds. Od 29 listopada 2016 r. sprawuje funkcję członka Rady Powierniczej ECFR (European Council on Foreign Relations). W latach 1993 – 1995 był ministrem spraw zagranicznych, w roku 1992 ministrem finansów, zaś w latach 2000 i 2010 kandydował w wyborach na Prezydenta RP. Dr Olechowski studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, na której to uczelni otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych, zaś od 2011 r. jest profesorem w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu handlu międzynarodowego i polityki zagranicznej.

Patrick Tillieux

Patrick Tillieux został członkiem rady dyrektorów Play Communications SA 21 czerwca 2017. Wcześniej pełnił funkcję członka rady nadzorczej Play. Jest partnerem zarządzającym we własnej firmie zarządzania aktywami Pambridge Ltd w Londynie. Od ponad 25 lat pracuje w branży telewizyjnej. Jest byłym prezesem zarządu i członkiem zarządu firmy Red Bee Media w Londynie, zajmującej się technologiami transmisyjnymi. W latach 2007 – 2009 pełnił również rolę dyrektora pionu operacyjnego w firmie ProSiebenSat.1 Media AG w Monachium, był też prezesem zarządu SBS Broadcasting Europe w Amsterdamie, do której dołączył w roku 2001. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym w Canal+ w Holandii, jak również dyrektorem finansowym w RTL Netherlands. Swoją karierę rozpoczął w 1981 r. w Bouygues SA w Paryżu , zajmował też wysokie stanowiska w jej przedsięwzięciach telewizyjnych TF1 i Eurosport, w których tworzeniu uczestniczył. Pan Tillieux jest także członkiem rad nadzorczych České Radiokomunikace w Czechach, Towercom na Słowacji oraz Brussels Airport w Belgii. Posiada tytuł MSc inżynierii lądowej oraz MSc administracji przemysłowej, oba nadane przez Katolicki Uniwersytet Louvain w Belgii