Akcjonariat

20.09% Nikelo Holdings Limited
20.09% Kenbourne Invest II S.à r.l.
59.82% Iliad Purple S.A.S.

Struktura na dzień 23 grudnia 2020

Akcjonariusz Liczba
akcji
% udział w
kapitale
liczba głosów na WZA % głosów
na WZA
Iliad Purple S.A.S. 152 304 612 59.82% 152 304 612 59.82%
Kenbourne Invest II S.à r.l. 51 160 632 20.09% 51 160 632 20.09%
Nikelo Holdings Limited 51 160 632 20.09% 51 160 632 20.09%

254 625 876

100%

254 625 876

100%

Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Łączna liczba obecnie wyemitowanych akcji wynosi 254 625 876.
Łączna potencjalna liczba emitowanych akcji wynosi 254 625 876 (wyemitowanych oraz autoryzowanych).

 • Iliad Purple S.A.S.

  Liczba akcji

  152 304 612

  % udział w kapitale

  59.82%

  liczba głosów na WZA

  152 304 612

  % głosów na WZA

  59.82%

 • Kenbourne Invest II S.à r.l.

  Liczba akcji

  51 160 632

  % udział w kapitale

  20.09%

  liczba głosów na WZA

  51 160 632

  % głosów na WZA

  20.09%

 • Nikelo Holdings Limited

  Liczba akcji

  51 160 632

  % udział w kapitale

  20.09%

  liczba głosów na WZA

  51 160 632

  % głosów na WZA

  20.09%

Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Łączna liczba obecnie wyemitowanych akcji wynosi 254 625 876.
Łączna potencjalna liczba emitowanych akcji wynosi 254 625 876 (wyemitowanych oraz autoryzowanych).